USAFSPC là gì? Nghĩa của từ usafspc

USAFSPC là gì?

USAFSPC“U.S. Air Force Space Command” trong tiếng Anh.

USAFSPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAFSPC“U.S. Air Force Space Command”.

U.S. Air Force Space Command: Bộ tư lệnh Không gian của Không quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USAFSPC

USAFSPC có nghĩa “U.S. Air Force Space Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh Không gian của Không quân Hoa Kỳ”.