USD là gì? Nghĩa của từ usd

USD là gì?

USD“United States dollar” trong tiếng Anh.

USD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USD“United States dollar”.

United States dollar: Đô la Mỹ.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của USD

USD có nghĩa “United States dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Mỹ”.