USDOE là gì? Nghĩa của từ usdoe

USDOE là gì?

USDOE“United States Department of Energy” trong tiếng Anh.

USDOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDOE“United States Department of Energy”.

United States Department of Energy: Bộ năng lượng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDOE

USDOE có nghĩa “United States Department of Energy”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ năng lượng Hoa Kỳ”.