USFL là gì? Nghĩa của từ usfl

USFL là gì?

USFL“United States Football League” trong tiếng Anh.

USFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USFL“United States Football League”.

United States Football League: Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USFL

USFL có nghĩa “United States Football League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ”.