USFWS là gì? Nghĩa của từ usfws

USFWS là gì?

USFWS“United States Fish and Wildlife Service” trong tiếng Anh.

USFWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USFWS“United States Fish and Wildlife Service”.

United States Fish and Wildlife Service: Dịch vụ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USFWS

USFWS có nghĩa “United States Fish and Wildlife Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ”.