USJFCOM là gì? Nghĩa của từ usjfcom

USJFCOM là gì?

USJFCOM“United States Joint Forces Command” trong tiếng Anh.

USJFCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USJFCOM“United States Joint Forces Command”.

United States Joint Forces Command: Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USJFCOM

USJFCOM có nghĩa “United States Joint Forces Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hoa Kỳ”.