USLC là gì? Nghĩa của từ uslc

USLC là gì?

USLC“USL Championship” trong tiếng Anh.

USLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USLC“USL Championship”.

USL Championship: Giải vô địch USL.
USL: United Soccer League.

Giải thích ý nghĩa của USLC

USLC có nghĩa “USL Championship”, dịch sang tiếng Việt là “Giải vô địch USL”.