USNG là gì? Nghĩa của từ usng

USNG là gì?

USNG“United States National Grid” trong tiếng Anh.

USNG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNG“United States National Grid”.

United States National Grid: Lưới điện quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNG

USNG có nghĩa “United States National Grid”, dịch sang tiếng Việt là “Lưới điện quốc gia Hoa Kỳ”.