USNH là gì? Nghĩa của từ usnh

USNH là gì?

USNH“United States Naval Hospital” trong tiếng Anh.

USNH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNH“United States Naval Hospital”.

United States Naval Hospital: Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNH

USNH có nghĩa “United States Naval Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ”.