USNOFS là gì? Nghĩa của từ usnofs

USNOFS là gì?

USNOFS“United States Naval Observatory Flagstaff Station” trong tiếng Anh.

USNOFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNOFS“United States Naval Observatory Flagstaff Station”.

United States Naval Observatory Flagstaff Station: Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ Trạm Flagstaff.

Giải thích ý nghĩa của USNOFS

USNOFS có nghĩa “United States Naval Observatory Flagstaff Station”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ Trạm Flagstaff”.