UUT là gì? Nghĩa của từ uut

UUT là gì?

UUT“Unit Under Test” trong tiếng Anh.

UUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UUT“Unit Under Test”.

Unit Under Test: Đơn vị đang được thử nghiệm.
Đề cập đến sản phẩm nào đó đang ở trong quá trình thử nghiệm.

Một số kiểu UUT viết tắt khác:

Upper Urothelial Tumours: Các khối u biểu mô trên.

Upper Urinary Tract: Đường tiết niệu trên.

Urmia University of Technology: Đại học Công nghệ Urmia.

Giải thích ý nghĩa của UUT

UUT có nghĩa “Unit Under Test”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị đang được thử nghiệm”.