UWW là gì? Nghĩa của từ uww

UWW là gì?

UWW“United World Wrestling” trong tiếng Anh.

UWW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWW“United World Wrestling”.

United World Wrestling: United World Wrestling.

Giải thích ý nghĩa của UWW

UWW có nghĩa “United World Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “United World Wrestling”.