UYU là gì? Nghĩa của từ uyu

UYU là gì?

UYU“Uruguayan peso uruguayo” trong tiếng Anh.

UYU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UYU“Uruguayan peso uruguayo”.

Uruguayan peso uruguayo: Đồng peso uruguayo của Uruguay.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của UYU

UYU có nghĩa “Uruguayan peso uruguayo”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng peso uruguayo của Uruguay”.