UZS là gì? Nghĩa của từ uzs

UZS là gì?

UZS“Uzbek som” trong tiếng Anh.

UZS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UZS“Uzbek som”.

Uzbek som: Som Uzbek.
mã đơn vị tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của UZS

UZS có nghĩa “Uzbek som”, dịch sang tiếng Việt là “Som Uzbek”.