V0 là gì? Nghĩa của từ v0

V0 là gì?

V0“Initial Velocity” trong tiếng Anh.

V0 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng V0“Initial Velocity”.

Initial Velocity: Vận tốc ban đầu.

Một số kiểu V0 viết tắt khác:

Conviasa - Venezuelan airline: Conviasa - Hãng hàng không Venezuela.
Hãng hàng không này có mã IATA là V0.

Giải thích ý nghĩa của V0

V0 có nghĩa “Initial Velocity”, dịch sang tiếng Việt là “Vận tốc ban đầu”.