VASIS là gì? Nghĩa của từ vasis

VASIS là gì?

VASIS“Visual Approach Slope Indicator System” trong tiếng Anh.

VASIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VASIS“Visual Approach Slope Indicator System”.

Visual Approach Slope Indicator System: Hệ thống chỉ báo độ dốc tiếp cận trực quan.
hàng không.

Giải thích ý nghĩa của VASIS

VASIS có nghĩa “Visual Approach Slope Indicator System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chỉ báo độ dốc tiếp cận trực quan”.