VBF là gì? Nghĩa của từ vbf

VBF là gì?

VBF“Venezuelan Baseball Federation” trong tiếng Anh.

VBF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VBF“Venezuelan Baseball Federation”.

Venezuelan Baseball Federation: Liên đoàn bóng chày Venezuela.

Một số kiểu VBF viết tắt khác:

Vastitas Borealis Formation: Hệ tầng Vastitas Borealis.

Vietnamese Business Forum: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VBF

VBF có nghĩa “Venezuelan Baseball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng chày Venezuela”.