VCJCS là gì? Nghĩa của từ vcjcs

VCJCS là gì?

VCJCS“Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff” trong tiếng Anh.

VCJCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCJCS“Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff”.

Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff: Phó Chủ tịch, Tham mưu trưởng Liên quân.

Giải thích ý nghĩa của VCJCS

VCJCS có nghĩa “Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Phó Chủ tịch, Tham mưu trưởng Liên quân”.