VĐQG là gì? Nghĩa của từ vđqg

VĐQG là gì?

VĐQG“Vô địch Quốc gia” trong tiếng Việt.

VĐQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VĐQG“Vô địch Quốc gia”.

Vô địch Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của VĐQG

VĐQG có nghĩa “Vô địch Quốc gia” trong tiếng Việt.