VFS là gì? Nghĩa của từ vfs

VFS là gì?

VFS“Virtual File System” trong tiếng Anh.

VFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFS“Virtual File System”.

Virtual File System: Hệ thống tệp ảo.

Một số kiểu VFS viết tắt khác:

Village Financial Services: Dịch vụ Tài chính Làng.

Variable Force Solenoid: Solenoid lực biến đổi.

Volvo Financial Services: Dịch vụ tài chính Volvo.

Valley Fault System: Hệ thống đứt gãy thung lũng.

Vancouver Film School: Trường điện ảnh Vancouver.

Vertical Formation Skydiving: Nhảy dù hình thành thẳng đứng.

Village Free School: Trường học miễn phí trong làng.

Voice Feminization Surgery: Phẫu thuật nữ tính hóa giọng nói.

Virtual Flow Simulator: Trình mô phỏng luồng ảo.

Volunteer Fire Services: Dịch vụ cứu hỏa tình nguyện.

Vegetative Filter Strip: Dải lọc thực vật.

Victory For Socialism: Chiến thắng cho chủ nghĩa xã hội.

Giải thích ý nghĩa của VFS

VFS có nghĩa “Virtual File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp ảo”.