VG là gì? Nghĩa của từ vg

VG là gì?

VG“British Virgin Islands” trong tiếng Anh.

VG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VG“British Virgin Islands”.

British Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Anh.
mã ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của VG

VG có nghĩa “British Virgin Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Virgin thuộc Anh”.