VGG là gì? Nghĩa của từ vgg

VGG là gì?

VGG“Visual Geometry Group” trong tiếng Anh.

VGG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VGG“Visual Geometry Group”.

Visual Geometry Group: Nhóm Hình học Trực quan.

Một số kiểu VGG viết tắt khác:

Vaccination Guidelines Group: Nhóm Hướng dẫn Tiêm chủng.

Vaccinations Guidelines Group: Nhóm Hướng dẫn Tiêm chủng.

Vertical Groove Golf: Sân gôn rãnh dọc.

Venture Garden Group: Nhóm vườn mạo hiểm.

Giải thích ý nghĩa của VGG

VGG có nghĩa “Visual Geometry Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Hình học Trực quan”.