VIDS là gì? Nghĩa của từ vids

VIDS là gì?

VIDS“Visual Information Display System” trong tiếng Anh.

VIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIDS“Visual Information Display System”.

Visual Information Display System: Hệ thống hiển thị thông tin trực quan.

Giải thích ý nghĩa của VIDS

VIDS có nghĩa “Visual Information Display System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hiển thị thông tin trực quan”.