VIR là gì? Nghĩa của từ vir

VIR là gì?

VIR“U.S. Virgin Islands” trong tiếng Anh.

VIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIR“U.S. Virgin Islands”.

U.S. Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu VIR viết tắt khác:

Virgin Atlantic Airways: Virgin Atlantic Airways.
mã ICAO.

Giải thích ý nghĩa của VIR

VIR có nghĩa “U.S. Virgin Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ”.