VISCII là gì? Nghĩa của từ viscii

VISCII là gì?

VISCII“VIetnamese Standard Code for Information Interchange” trong tiếng Anh.

VISCII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VISCII“VIetnamese Standard Code for Information Interchange”.

VIetnamese Standard Code for Information Interchange: Mã tiêu chuẩn VIetnamese để trao đổi thông tin.

Giải thích ý nghĩa của VISCII

VISCII có nghĩa “VIetnamese Standard Code for Information Interchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mã tiêu chuẩn VIetnamese để trao đổi thông tin”.