VK là gì? Nghĩa của từ vk

VK là gì?

VK“Australia” trong tiếng Anh.

VK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VK“Australia”.

Australia: Úc.
mã đài ham.

Một số kiểu VK viết tắt khác:

Västerbottens-Kuriren: Västerbottens-Kuriren.
một tờ nhật báo Thụy Điển.

Giải thích ý nghĩa của VK

VK có nghĩa “Australia”, dịch sang tiếng Việt là “Úc”.