VNS là gì? Nghĩa của từ vns

VNS là gì?

VNS“Vagus nerve stimulation” trong tiếng Anh.

VNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VNS“Vagus nerve stimulation”.

Vagus nerve stimulation: Kích thích thần kinh âm đạo.

Giải thích ý nghĩa của VNS

VNS có nghĩa “Vagus nerve stimulation”, dịch sang tiếng Việt là “Kích thích thần kinh âm đạo”.