VNZ là gì? Nghĩa của từ vnz

VNZ là gì?

VNZ“Volunteering New Zealand” trong tiếng Anh.

VNZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VNZ“Volunteering New Zealand”.

Volunteering New Zealand: Tình nguyện viên New Zealand.

Một số kiểu VNZ viết tắt khác:

Volleyball New Zealand: Bóng chuyền New Zealand.

Giải thích ý nghĩa của VNZ

VNZ có nghĩa “Volunteering New Zealand”, dịch sang tiếng Việt là “Tình nguyện viên New Zealand”.