VOL là gì? Nghĩa của từ vol

VOL là gì?

VOL“Volume” trong tiếng Anh.

VOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOL“Volume”.

Volume: Âm lượng, quyển, tập, khối lượng.

Một số kiểu VOL viết tắt khác:

Volapük language: Ngôn ngữ Volapük.
Mã ISO 639-2: vol.

Volunteer: Tình nguyện viên.

Volatility: Biến động.

Giải thích ý nghĩa của VOL

VOL có nghĩa “Volume”, dịch sang tiếng Việt là “Âm lượng, quyển, tập, khối lượng”.