VQ là gì? Nghĩa của từ vq

VQ là gì?

VQ“Vector Quantization” trong tiếng Anh.

VQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VQ“Vector Quantization”.

Vector Quantization: Phép lượng tử vector.

Một số kiểu VQ viết tắt khác:

U.S. Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của VQ

VQ có nghĩa “Vector Quantization”, dịch sang tiếng Việt là “Phép lượng tử vector”.