VRSG là gì? Nghĩa của từ vrsg

VRSG là gì?

VRSG“Virtual Reality Scene Generator” trong tiếng Anh.

VRSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VRSG“Virtual Reality Scene Generator”.

Virtual Reality Scene Generator: Trình tạo cảnh thực tế ảo.

Giải thích ý nghĩa của VRSG

VRSG có nghĩa “Virtual Reality Scene Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo cảnh thực tế ảo”.