VSHORAD là gì? Nghĩa của từ vshorad

VSHORAD là gì?

VSHORAD“Very Short Range Air Defence” trong tiếng Anh.

VSHORAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VSHORAD“Very Short Range Air Defence”.

Very Short Range Air Defence: Phòng không tầm cực ngắn.

Giải thích ý nghĩa của VSHORAD

VSHORAD có nghĩa “Very Short Range Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không tầm cực ngắn”.