VTL là gì? Nghĩa của từ vtl

VTL là gì?

VTL“Vacuum Tube Logic” trong tiếng Anh.

VTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VTL“Vacuum Tube Logic”.

Vacuum Tube Logic: Logic ống chân không.

Một số kiểu VTL viết tắt khác:

Virtual Tape Library: Thư viện băng ảo.

Vaccinated Travel Lane: Ngõ Du lịch được tiêm chủng.

Vancouver Tool Library: Thư viện công cụ Vancouver.

Virtual Team Leader: Trưởng nhóm ảo.

Vermont Transit Lines: Đường chuyển tuyến Vermont.

Vehicle Transport Logistique: Logistique vận chuyển phương tiện.

Giải thích ý nghĩa của VTL

VTL có nghĩa “Vacuum Tube Logic”, dịch sang tiếng Việt là “Logic ống chân không”.