VTOL là gì? Nghĩa của từ vtol

VTOL là gì?

VTOL“Vertical Take-Off & Landing” trong tiếng Anh.

VTOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VTOL“Vertical Take-Off & Landing”.

Vertical Take-Off & Landing: Cất cánh & hạ cánh thẳng đứng.

Giải thích ý nghĩa của VTOL

VTOL có nghĩa “Vertical Take-Off & Landing”, dịch sang tiếng Việt là “Cất cánh & hạ cánh thẳng đứng”.