WAFF là gì? Nghĩa của từ waff

WAFF là gì?

WAFF“West Asian Football Federation” trong tiếng Anh.

WAFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAFF“West Asian Football Federation”.

West Asian Football Federation: Liên đoàn bóng đá Tây Á.

Một số kiểu WAFF viết tắt khác:

World Amputee Football Federation: Liên đoàn bóng đá người cụt tay thế giới.

West African Frontier Force: Lực lượng biên giới Tây Phi.

Winnipeg Aboriginal Film Festival: Liên hoan phim Thổ dân Winnipeg.

Western Australian Folk Federation: Liên đoàn dân gian Tây Úc.

We Are Family Foundation: Tổ chức chúng ta là gia đình.

Giải thích ý nghĩa của WAFF

WAFF có nghĩa “West Asian Football Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Tây Á”.