WCT là gì? Nghĩa của từ wct

WCT là gì?

WCT“World Championship Tennis” trong tiếng Anh.

WCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WCT“World Championship Tennis”.

World Championship Tennis: Quần vợt vô địch thế giới.

Một số kiểu WCT viết tắt khác:

Wildlife Conservation Trust: Quỹ bảo tồn động vật hoang dã.

Work Capacity Test: Kiểm tra năng lực làm việc.

World Championship Tour: Giải vô địch thế giới.

Wilson's Central Terminal: Nhà ga trung tâm Wilson.

World Curling Tour: Tour bi lắc thế giới.

Warren County Transportation: Giao thông vận tải Quận Warren.

WIPO Copyright Treaty: Hiệp ước Bản quyền WIPO.

Whitening and Coloring Transform: Làm trắng và chuyển đổi màu.

Workplace Client Technology: Công nghệ khách hàng tại nơi làm việc.

WCA Communications Team: Nhóm Truyền thông WCA.

Washington County Transit: Quá cảnh Quận Washington.

World Championship Tournament: Giải đấu vô địch thế giới.

World Congress of Tatars: Đại hội Tatars thế giới.

Wellington City Transport: Giao thông vận tải thành phố Wellington.

Wildlands Conservation Trust: Ủy thác bảo tồn vùng đất hoang dã.

World Confederation of Teachers: Liên đoàn giáo viên thế giới.

West County Trail: Đường mòn West County.

Giải thích ý nghĩa của WCT

WCT có nghĩa “World Championship Tennis”, dịch sang tiếng Việt là “Quần vợt vô địch thế giới”.