WD là gì? Nghĩa của từ wd

WD là gì?

WD“Wireless Devices” trong tiếng Anh.

WD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WD“Wireless Devices”.

Wireless Devices: Các thiết bị không dây.

Một số kiểu WD viết tắt khác:

War Department: Bộ chiến tranh.

Working Draft: Bản thảo đang làm việc.

Western Digital: Kỹ thuật số phương Tây.

Withdrawn: Rút tiền.

Working Directory: Thư mục làm việc.

Wolfgang Draxler.

White Dwarf: Sao lùn trắng.

Web Dynpro.

Westside Discs: Đĩa Westside.

Wireless Days: Ngày không dây.

Wargame Developments: Sự phát triển của Wargame.

White Dwarfs: Những chú lùn trắng.

Wilson's Disease: Bệnh Wilson.

Wing Defence: Phòng thủ cánh.

Women's Division: Ban nữ.

Wallerian Degeneration: Suy thoái Wallerian.

Wildlife Division: Phòng động vật hoang dã.

World Development: Phát triển Thế giới.

Woody Debris: Mảnh vụn gỗ.

Women's Doubles: Đôi nữ.

Woman's Division: Phòng phụ nữ.

Wigner Distribution: Phân phối Wigner.

Western Desert: Sa mạc phía Tây.

Workforce Development: Phát triển lực lượng lao động.

Giải thích ý nghĩa của WD

WD có nghĩa “Wireless Devices”, dịch sang tiếng Việt là “Các thiết bị không dây”.