WHA là gì? Nghĩa của từ wha

WHA là gì?

WHA“What” trong tiếng Anh.

WHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WHA“What”.

What: Cái gì.

Một số kiểu WHA viết tắt khác:

World Health Assembly: Đại hội đồng Y tế Thế giới.

World History Association: Hiệp hội lịch sử thế giới.

Bureau of Western Hemisphere Affairs: Cục các vấn đề Tây bán cầu (Hoa Kỳ).

Wuhan railway station: Ga đường sắt Vũ Hán.

West Houston Airport: Sân bay West Houston.

World Health Academy: Học viện Y tế Thế giới.

Giải thích ý nghĩa của WHA

WHA có nghĩa “What”, dịch sang tiếng Việt là “Cái gì”.