WMTC là gì? Nghĩa của từ wmtc

WMTC là gì?

WMTC“World Motorcycle Test Cycle” trong tiếng Anh.

WMTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WMTC“World Motorcycle Test Cycle”.

World Motorcycle Test Cycle: Chu kỳ thử nghiệm xe máy thế giới.

Một số kiểu WMTC viết tắt khác:

Wealth Management Techniques Course: Khóa học Kỹ thuật Quản lý Tài sản.

World Mathematics Team Championship: Giải vô địch toán học thế giới.

Williamstown Musical Theatre Company.

Giải thích ý nghĩa của WMTC

WMTC có nghĩa “World Motorcycle Test Cycle”, dịch sang tiếng Việt là “Chu kỳ thử nghiệm xe máy thế giới”.