WTR là gì? Nghĩa của từ wtr

WTR là gì?

WTR“World Trade Report” trong tiếng Anh.

WTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WTR“World Trade Report”.

World Trade Report: Báo cáo Thương mại Thế giới.

Một số kiểu WTR viết tắt khác:

Woomera Test Range: Phạm vi thử nghiệm Woomera.

Westinghouse Testing Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm Westinghouse.

Wayne Taylor Racing: Wayne Taylor Racing.

Wine Town Rollers: Bánh cuốn Thị trấn Rượu.

World Trademark Review: Đánh giá nhãn hiệu thế giới.

Work To Ride: Đi làm để đi xe.

Waskita Tol Road: Đường Waskita Tol.

Water Treatment Residue: Xử lý nước dư.

Wyandotte Terminal: Nhà ga Wyandotte.

Writer: Nhà văn.

Waterford and Tramore Railway: Đường sắt Waterford và Tramore.

Giải thích ý nghĩa của WTR

WTR có nghĩa “World Trade Report”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo Thương mại Thế giới”.