WUB là gì? Nghĩa của từ wub

WUB là gì?

WUB“Water User Board” trong tiếng Anh.

WUB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WUB“Water User Board”.

Water User Board: Ban sử dụng nước.

Một số kiểu WUB viết tắt khác:

Washington University of Barbados: Đại học Washington của Barbados.

Wake Up Belize: Thức dậy đi Belize.

Giải thích ý nghĩa của WUB

WUB có nghĩa “Water User Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban sử dụng nước”.