XT là gì? Nghĩa của từ xt

XT là gì?

XT“Extra Thrust” trong tiếng Anh.

XT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XT“Extra Thrust”.

Extra Thrust: Lực đẩy thêm.

Một số kiểu XT viết tắt khác:

Exotropic.

Extended: Mở rộng.

Extirpated: Hết hạn.

Extra-toes: Ngón chân phụ.

Giải thích ý nghĩa của XT

XT có nghĩa “Extra Thrust”, dịch sang tiếng Việt là “Lực đẩy thêm”.