XVI là gì? Nghĩa của từ xvi

XVI là gì?

XVI“Sixteen” trong tiếng Anh.

XVI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XVI“Sixteen”.

Sixteen: Mười sáu.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XVI

XVI có nghĩa “Sixteen”, dịch sang tiếng Việt là “Mười sáu”.