XVII là gì? Nghĩa của từ xvii

XVII là gì?

XVII“Seventeen” trong tiếng Anh.

XVII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XVII“Seventeen”.

Seventeen: Mười bảy.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XVII

XVII có nghĩa “Seventeen”, dịch sang tiếng Việt là “Mười bảy”.