XWS là gì? Nghĩa của từ xws

XWS là gì?

XWS“X Window System” trong tiếng Anh.

XWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XWS“X Window System”.

X Window System: Hệ thống cửa sổ X.

Giải thích ý nghĩa của XWS

XWS có nghĩa “X Window System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cửa sổ X”.