XYL là gì? Nghĩa của từ xyl

XYL là gì?

XYL“Xylobium” trong tiếng Anh.

XYL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XYL“Xylobium”.

Xylobium: Xylobi.
Xyl.

Giải thích ý nghĩa của XYL

XYL có nghĩa “Xylobium”, dịch sang tiếng Việt là “Xylobi”.