YAS là gì? Nghĩa của từ yas

YAS là gì?

YAS“Yorkshire Ambulance Service” trong tiếng Anh.

YAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YAS“Yorkshire Ambulance Service”.

Yorkshire Ambulance Service: Dịch vụ cứu thương Yorkshire.
Tên dịch vụ xe cấp cứu bao phủ hầu hết Yorkshire, Anh quốc.

Một số kiểu YAS viết tắt khác:

Yes: Vâng.
Một từ lóng sử dụng nhiều trên mạng internet đại diện cho từ "yes".

Yeast Androgen Screen: Màn hình Androgen men.

Yorkshire Agricultural Society: Hiệp hội Nông nghiệp Yorkshire.

Youth Against Settlements: Thanh niên chống lại việc định cư.

Yangon Adventist Seminary: Chủng viện Cơ đốc Phục lâm Yangon.

India Ministry of Youth Affairs and Sports: Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của YAS

YAS có nghĩa “Yorkshire Ambulance Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ cứu thương Yorkshire”.