YCM là gì? Nghĩa của từ ycm

YCM là gì?

YCM“Y Chromosome Microdeletion” trong tiếng Anh.

YCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YCM“Y Chromosome Microdeletion”.

Y Chromosome Microdeletion: Y tế bào vi nhiễm sắc thể.

Một số kiểu YCM viết tắt khác:

Yellow-Cyan-Magenta: Vàng-Lục lam-Đỏ tươi.

Giải thích ý nghĩa của YCM

YCM có nghĩa “Y Chromosome Microdeletion”, dịch sang tiếng Việt là “Y tế bào vi nhiễm sắc thể”.