ZAL là gì? Nghĩa của từ zal

ZAL là gì?

ZAL“Zonal Auxiliary Language” trong tiếng Anh.

ZAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZAL“Zonal Auxiliary Language”.

Zonal Auxiliary Language: Ngôn ngữ phụ trợ vùng.

Giải thích ý nghĩa của ZAL

ZAL có nghĩa “Zonal Auxiliary Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ phụ trợ vùng”.