ZANU-PF là gì? Nghĩa của từ zanu-pf

ZANU-PF là gì?

ZANU-PF“Zimbabwe African National Union - Patriotic Front” trong tiếng Anh.

ZANU-PF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZANU-PF“Zimbabwe African National Union - Patriotic Front”.

Zimbabwe African National Union - Patriotic Front: Liên minh quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước.

Giải thích ý nghĩa của ZANU-PF

ZANU-PF có nghĩa “Zimbabwe African National Union - Patriotic Front”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước”.